Information från styrelsen oktober 2023

Stickprovskontroll på tappkallvattnet

Den 29 september genomfördes en stickprovskontroll i sex lägenheter på plan 6 i samtliga tre fastigheter för att mäta temperaturen i tappkallvattnet. Mätvärden visade mellan 23,8–27,2°C vilket överstiger maxvärdet +24°C för stillastående tappkallvatten (minst 8 timmar). Det föreligger risk för tillväxt av legionellabakterier i stillastående vatten vid temperaturer mellan +20 och +45°C.