Information från styrelsen oktober 2023

Stickprovskontroll på tappkallvattnet

Den 29 september genomfördes en stickprovskontroll i sex lägenheter på plan 6 i samtliga tre fastigheter för att mäta temperaturen i tappkallvattnet. Mätvärden visade mellan 23,8–27,2°C vilket överstiger maxvärdet +24°C för stillastående tappkallvatten (minst 8 timmar). Det föreligger risk för tillväxt av legionellabakterier i stillastående vatten vid temperaturer mellan +20 och +45°C. Risk för smitta förekommer främst vid inandning av ånga från duschar. Du som bor på våningsplan 5 eller 6 kan med fördel spola kallvatten på morgonen både i handfat och dusch tills vattnet är kallt. Om du varit bortrest bör du spola med varmvatten under minst 5 minuter, därefter kallt vatten under 1–2 minuter.

Utomhusbelysning

Nummerbelysning ovanför våra entréer är bytt. All utomhusbelysning har fått giltiga ljuskällor.

Ventilationshusen på taken

Samtliga ventilationshus på taken har målats om.

Saker och böcker för återbruk lämnas på återvinningscentraler

Bänkarna i våra entréer är till för att sitta på. Trapphus och entréer ska vara fria från saker, böcker och dörrmattor då de utgör en ökad brandrisk och försvårar städningen. Saker för återbruk får du lämna till återvinning. För mer information om återvinningscentraler se www.stockholmvattenochavfall.se/avc

Bortforsling av byggavfall

Du som renoverar ansvarar för att byggavfall forslas bort senast varje fredag. Avfallet får inte placeras på uppfartsvägarna till entréerna eller hindra andra passager. Föreningen har haft problem med att byggavfall från renovering lämnats kvar. Utanför Jungfrudansen 50 stod nyligen två stora säckar med byggavfall som fick forslas bort till en kostnad av 4 100 kr.

Nytt avtal med SBC – fastighetsförvaltning

Styrelsen har tecknat nytt avtal med SBC – fastighetsförvaltning för perioden 2024-01-01 – 2026 -12-31. Det innebär att du som boende fortsatt kan hitta dina Avier, Senaste nyheter och information om Nya funktioner på SBC Hemma. Du loggar in säkert med BankID på https://hemma.sbc.se/kundportal/login. På aviseringssidan kan du välja om du vill ha dina avier via e-post, e-faktura, autogiro, Kivra eller till din postadress.

I menyn till vänster hittar du information om din lägenhet och i Dokumenthanteraren hittar du information som du som medlem har tillgång till.

Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta SBC Kundtjänst, www.sbc.se/kontakt/.

Välkommen på medlemsträff

Välkommen på medlemsträff måndag den 30 oktober 19 – 20 i styrelserummet, Jungfrudansen 52, ett tillfälle (utan agenda) för dig som medlem att träffa representanter från styrelsen och få svar på eventuella frågor eller framföra synpunkter. Om du behöver hjälp med att logga in på SBC Hemma, så hjälper vi dig gärna.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 6 november.