Brandtätning av trapphusschakt mot vind!

Med kort framförhållning har styrelsen fått besked om att arbetet med brandtätning av trapphusschakten mot vind kommer att starta måndag 13 november 2023 . Det är viktigt att detta sker och vi beklagar den korta framförhållningen. 

Tidplan, foga håligheter mot vind plan 6:

Vecka 46 (13 – 19 november): Intäckning, öppna väggar, foga håligheter

Vecka 47 (20 – 26 november): Stänga väggar

Vecka 48 (27 november – 3 december): Montera luckor

Vecka 49 (3 – 10 december): Målning och städning

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Moroten 1-3