Solna stad plomberar sopnedkasten och stänger befintlig sopsug

I fredags, 3 november, fick styrelsen information om att Solna stad kommer att plombera sopnedkasten och stänga av befintlig sopsug. Den nya sopsugsanläggningen beräknas tas i bruk våren 2024. Tills dess har Solna stad ordnat med tillfälliga avfallsbehållare för restavfall, tre containrar med inkastlucka på sidan. Containrarna kommer att stå vid Jungfrudansen 44–46 (måndag 6 nov), Jungfrudansen 52–54 och Jungfrudansen 58. 

Enligt Solna stad är den gamla sopsugen i så dåligt skick att den behöver stängas ner helt. De gamla sopsugsrören har börjat rosta så mycket att den inte längre går att reparera. Det leder till driftstörningar i form av besvärliga och kostsamma sopstopp. Flera andra delar av den gamla sopsugen är redan avstängda av samma skäl. Solna stad kommer att ordna med städning kring containrarna för att ta hand om det som kanske hamnar fel.

Placering av containrar

Jungfrudansen 44 – 46 (ställs ut måndag 6 nov):

Jungfrudansen 52 – 54:

Jungfrudansen 58:

Frågor, synpunkter eller felanmälan

Vid frågor, synpunkter eller felanmälan är du välkommen att vända dig till Solna stads kontaktcenter, tfn 08-746 10 00, www.solna.se/kontakcenter.