Information från styrelsen februari 2024

Motioner till kommande föreningsstämma

Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

Styrelsen tar gärna emot synpunkter från namngivna avsändare

Ett par ledamöter i styrelsen har fått brev från en anonym avsändare. Enligt avsändaren ska det stå fullt med barnvagnar och skräp i våra trapphus. Styrelsen har inspekterat samtliga trapphus och gemensamma utrymmen. Finns inget som står i vägen. Styrelsen tar gärna emot synpunkter från namngivna avsändare.

Välkommen på medlemsträff

Välkommen på medlemsträff, måndag den 26 februari kl. 19 – 20 i styrelserummet, Jungfrudansen 52. Ett tillfälle (utan agenda) för dig som medlem att träffa representanter från styrelsen och få svar på eventuella frågor eller framföra synpunkter. Om du behöver hjälp med att logga in på SBC Hemma, så hjälper vi dig gärna.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 4 mars 2024