Information från styrelsen mars 2024

Motioner till kommande föreningsstämma

Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

Föreningsstämma 2024

Preliminärt datum för årets föreningsstämma är onsdag den 29 maj alternativt tisdag den 4 juni (reservdatum).  Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Elavräkning för 2023 på avin för maj 2024

På avin för maj 2024 kommer elförbrukning över 30 kWh per kvm och år debiteras och underförbrukning krediteras enligt utdelad information om avläst elförbrukning för 2023.

Under 2023 har en preliminär debitering av el med 30 kWh per kvm och år som betalas per månad skett. Elen har debiterats med 2,75 SEK (inklusive moms) per kWh. Den faktiska elförbrukningen lästes av sista oktober 2023. Under 2024 debiteras den preliminära elkostnaden med 2,15 SEK (inklusive moms) per kWh.

Informera andra vid felanmälan

Sätt gärna upp en lapp med information om att felanmälan är gjord och datum för när den gjordes. Om du upptäcker att något är fel eller trasigt i våra gemensamma utrymmen t ex trasig belysning, tvättmaskin som inte fungerar, en port som inte går i lås är det viktigt att du felanmäler till Fastighetsservice. Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonsvarare: 08-83 93 24 eller via e-post: felanmalan@brfmoroten.se.

Information om namninsamling – ”Inga fler hus på Jungfrudanen”

Styrelsen har fått information från boende på Jungfrudansen 60–100 att de startat en namninsamling för att protestera mot byggplanerna på fyra nya punkthus mellan husen på Jungfrudansen 60–100. Länk till namninsamlingen: www.skrivunder.com/inga-fler-hus-pa-jungfrudansen. Mer information om detaljplaneprocessen finns på Solna stads hemsida: www.solna.se/rodbetan.

Välkommen på medlemsträff!

Välkommen på medlemsträff, måndag den 25 mars kl. 19 – 20 i styrelserummet, Jungfrudansen 52. Ett tillfälle (utan agenda) för dig som medlem att träffa representanter från styrelsen och få svar på eventuella frågor eller framföra synpunkter. Om du behöver hjälp med att logga in på SBC Hemma, så hjälper vi dig gärna.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 8 april 2024