Information från styrelsen april 2024

Föreningsstämma 2024

Preliminärt datum för årets föreningsstämma är onsdag den 29 maj alternativt tisdag den 4 juni (reservdatum).  Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Policy och plan för hållbarhet

Styrelsen har tagit fram och beslutat om en policy och plan för hållbarhet. Brf Moroten 1–3 är en stor förening med stor miljöpåverkan. Styrelsen kommer genom hållbarhetsplanen att verka för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. På så sätt medverkar föreningens medlemmar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Styrelsen kommer årligen att se över policyn och planen och revidera vid behov. En gällande version av policy och plan för hållbarhet finns publicerad på hemsidan www.brfmoroten.se/hallbarhetsplan/ och i portalen SBC-hemma, https://hemma.sbc.se/kundportal/login, i dokumenthanteraren/ Styrande dokument.

Nya sopsugsanläggningen tas snart i drift

Enligt information på Solna stads hemsida så beräknas nya sopsugsanläggningen vara i drift till vecka 22 (27 maj – 2 juni), 2024. För mer information www.solna.se/sopsug

Välkommen på vårens sista medlemsträff!

Välkommen på medlemsträff, måndag den 29 april kl. 19 – 20 i styrelserummet, Jungfrudansen 52. Ett tillfälle (utan agenda) för dig som medlem att träffa representanter från styrelsen och få svar på eventuella frågor eller framföra synpunkter. Om du behöver hjälp med att logga in på SBC Hemma, så hjälper vi dig gärna.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 6 maj 2024