Solna stad informerar – sopcontainer på Jungfrudansen 58 tas tillfälligt bort

Styrelsen har fått felaktig information från Tekniska förvaltningen i Solna stad. Det ör containern utanför Jungfrudansen 58 som tillfälligt tagits bort, under en veckas tid. Anledning är att Solna genomför asfaltsarbeten på Jungfrudansen.

Tekniska förvaltningen beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra och ber oss som berörs att använda containern som finns utanför Jungfrudansen 52. 

Sopsugen förväntas tas i drift från och med vecka 22, så förhoppningen behövs containerlösningen inte så länge till. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta, Johan Ericson, Avfallsstrateg, Solna stad, Tekniska förvaltningen, e-post: avfall@solna.se, Kontaktcenter: 08-746 10 00, www.solna.se