Information från styrelsen maj 2024

Föreningsstämma 2024

Årets föreningsstämma hålls onsdag den 29 maj, kl. 18 i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter onsdag 15 maj, två veckor innan stämman. Nytt för i år är att de första 50 deltagarna bjuds på dryck och ostsmörgås. Varmt välkommen!

Högtrycksspolning av avloppsledningar i kök

Nu har det gått fem år sedan föreningen genomförde stamrenoveringen. Planering av slutbesiktning av stambytet pågår. En del i slutbesiktningen är att spola och filma avloppsledningar i ett antal kök och att besiktiga relinade rör på entréplanen. Arbetet kommer att genomföras 27–28 maj och 17 – 19 juni. Samtliga lägenheter på Jungfrudansen 40, 48 och 54 berörs. Detaljerad information kommer på en lapp i lådan med Solna Högtrycksspolning AB som avsändare.

Trygghetsvandring i Jungfrudansen

Tisdag den 28 maj, kl. 17 – 19, genomförs en trygghetsvandring i Jungfrudansen. Samling kl. 17 utanför Huvudsta Centrum vid Restaurang Lejon. Vandringen leds av Henrik Larsson, trygghetssamordande i Solna stad. Alla som bor i Jungfrudansen är välkomna i syfte att hjälpa till att identifiera platser som känns otrygga och komma med förbättringsförslag. https://www.solna.se/uppleva–gora/evenemang-och-aktiviteter-i-solna/evenemang-solna-stad/2024-03-22-trygghetsvandring-jungfrudansen

Nya sopsugsanläggningen tas snart i drift

Enligt information på Solna stads hemsida så beräknas nya sopsugsanläggningen vara i drift till vecka 22 (27 maj – 2 juni), 2024. För mer information www.solna.se/sopsug

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 10 juni 2024