Information från styrelsen januari 2024

Föreningsstämma 2024

Boka redan nu preliminärt datum för årets föreningsstämma onsdag den 29 maj alternativt tisdag den 4 juni (reservdatum).  Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Motioner till kommande föreningsstämma

Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023.

VARNING för bedragare!

Styrelsen har fått kännedom om att medlemmar har fått besök av Verisure, säljare av hemlarm, som utger sig komma på uppdrag av styrelsen för att se över larm i lägenheten. Detta är rent bedrägeri!

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar på att vi inte har givit Verisure eller något annat larmföretag i uppdrag att göra hembesök.

Information från styrelsen december 2023

Ingen avgiftshöjning 2024

Nu är budget för 2024 klar och styrelsen kan meddela att vi i nuläget inte ser något behov av ytterligare avgiftshöjningar för 2024.

Elavräkning för 2023

Varje lägenhet är utrustad med en fjärravläst elmätare. Under 2023 har en preliminär debitering av el med 30 kWh per kvm och år som betalas per månad skett.

Information från styrelsen november 2023

Avstängda parkeringar på Jungfrudansen vecka 46 (13 – 19 november)

Under vecka 46 påbörjas arbetet med att fräsa och asfaltera samtliga arbetsområden på Jungfrudansen. Arbetet påbörjades redan vecka 45 på Storgatan. I och med arbetet på Jungfrudansen kommer samtliga parkeringar i området att stängas av under vecka 46 när arbetet pågår.

Brandtätning av trapphusschakt mot vind!

Med kort framförhållning har styrelsen fått besked om att arbetet med brandtätning av trapphusschakten mot vind kommer att starta måndag 13 november 2023 . Det är viktigt att detta sker och vi beklagar den korta framförhållningen. 

Tidplan, foga håligheter mot vind plan 6:

Vecka 46 (13 – 19 november): Intäckning, öppna väggar, foga håligheter

Vecka 47 (20 – 26 november): Stänga väggar

Vecka 48 (27 november – 3 december): Montera luckor

Vecka 49 (3 – 10 december): Målning och städning

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Moroten 1-3

Solna stad plomberar sopnedkasten och stänger befintlig sopsug

I fredags, 3 november, fick styrelsen information om att Solna stad kommer att plombera sopnedkasten och stänga av befintlig sopsug. Den nya sopsugsanläggningen beräknas tas i bruk våren 2024. Tills dess har Solna stad ordnat med tillfälliga avfallsbehållare för restavfall, tre containrar med inkastlucka på sidan. Containrarna kommer att stå vid Jungfrudansen 44–46 (måndag 6 nov), Jungfrudansen 52–54 och Jungfrudansen 58. 

Information från styrelsen oktober 2023

Stickprovskontroll på tappkallvattnet

Den 29 september genomfördes en stickprovskontroll i sex lägenheter på plan 6 i samtliga tre fastigheter för att mäta temperaturen i tappkallvattnet. Mätvärden visade mellan 23,8–27,2°C vilket överstiger maxvärdet +24°C för stillastående tappkallvatten (minst 8 timmar). Det föreligger risk för tillväxt av legionellabakterier i stillastående vatten vid temperaturer mellan +20 och +45°C.

Information från styrelsen september 2023

Ytterligare avgiftshöjning från oktober 2023

Den på årsstämman kommunicerade höjningen av medlemsavgiften med 4% kommer att träda i kraft nu på kommande medlemsavi för oktober månad. Höjningen beror på ökade räntekostnader. Styrelsen ser i nuläget inget behov av ytterligare höjningar.

Återbetalning av elprisstöd

Hushåll som förbrukat el under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 har rätt till elprisstöd för sin förbrukning under den perioden.

Information från styrelsen juni 2023

Föreningsstämman 8 juni 2023

Det var 27 röstberättigade medlemmar och två fullmakter som deltog på årsstämman. Styrelsen är bekymrad över det låga deltagarantalet. Vi behöver din hjälp! Tipsa oss gärna via styrelse@brfmoroten.se – Vad behöver vi göra för att få dig att delta på nästa års föreningsstämma?

Ytterligare avgiftshöjning från oktober 2023

Eftersom föreningens räntekostnader har ökat mer än budgeterat har styrelsen beslutat att höja avgiften med 4 % från 1 oktober 2023.