Engagera dig! Uppmanar Valberedningen

Visste du att det kan vara grannen som sätter avgiften för din lägenhet?

På föreningens årsmöte kan du vara med och göra din röst hörd. Här fattas viktiga beslut kopplade till våra gemensamma hus, beslut som på sikt påverkar fastigheternas värde.

Kom och var med på mötet! Gör din röst hörd! Den 29 maj 2024 i Tallbackaskolans aula

Vill du verkligen vara med i hetluften ska du gå med i styrelsen! Mer information om styrelsearbete och rollerna kan du få under flikarna.

Vill du engagera dig, kontakta valberedningen!