För mäklare

OBS! Viktigt vid visning av lägenhet!

Vid visning av lägenheter i föreningen får portarna (entrédörrarna) inte ställas upp. Detta för att obehöriga inte ska kunna ta sig in i fastigheten medan visningen pågår.

Vanliga frågor

Vad ingår i avgiften?
Svar: I avgiften ingår vatten, värme och kabel-TV basutbud. En preliminär debitering av el med 30 kWh per kvm och år görs månadsvis. Under 2023 har den preliminära elkostnaden debiterats med 2,75 SEK (inklusive moms) per kWh. Under 2024 debiteras den preliminära elkostnaden med 2,15 SEK (inklusive moms). Varje lägenhet har enskild elmätning via gruppavtal, vilket gör att om man förbrukar mer så får man en extra-debitering via medlemsavierna. Förbrukar man mindre så korrigeras överskottet även det via medlemsavierna. El-förbrukningen för de allmänna ytorna fördelar utifrån respektive lägenhets nyckeltal. Viktigt! Innan köparen flyttar in behöver elmätaren läsas av för att avtala med säljaren om hur kostnaden för eventuell överförbrukning/ underförbrukning av el skall fördelas mellan köpare/säljare.

Hur stora banklåneskulder har föreningen?
Svar: Föreningen har banklåneskulder på 32 082 500 kr. Fastighetens boyta är 14 708 kvm. Vilket motsvarar en banklåneskuld på 2 181 kr/kvm.

Tillkommer några andra obligatoriska tillägg?
Svar: Nej

Vad gäller kring försäkring?
Svar: Föreningen har inget kollektivt bostadstillägg. Det är upp till respektive medlem att själv tillse att bostaden är försäkrad enligt önskemål.

Har ni några planerade renoveringar?
Svar: Vi har inga större inplanerade på renoveringar på gång. Vi har nyligen genomfört en stamrenovering. Föreningen har för avsikt att kontinuerligt jobba med ett hållbarhetstänk vilket innebär att vi kommer att genomföra arbeten för att sänka vår energiförbrukning. Under 2022 har vi uppdaterat undercentral, stamventiler samt injusterat radiatorer. Vi utreder även olika alternativ för hur vi kan åtgärda fönstren för att minska energiförbrukningen.

Har ni några planerade avgiftsändringar?
Svar: Styrelsen har i nuläget fattat beslut om att inte höja avgifterna för 2024.

Ingår förråd?
Svar: Förråd i källare eller i skyddsrum ingår.

Vilken typ av fönster har ni?
Svar: Vi har 2-glas fönster.

Vilken typ av ventilation har ni?
Svar: Mekanisk frånluft

Har ni några parkeringsplatser?
Svar: Föreningen har inga parkeringsplatser utan hänvisar till Solna stad för vidare uppgifter.

Vilken leverantör av TV / Bredband har ni?
Svar: Se Tv, telefoni och internet

Accepterar ni juridisk person?
Svar: Nej

Accepterar ni delat ägande?
Svar: Ja

Äger ni marken?
Svar: Ja

Var finns underhållsplan, årsredovisning och liknande?
Svar: Se Om Brf Moroten 1-3 för aktuella dokument.

Kontakt

Mäklarservice ger mäklare i SBC-föreningar bland annat tillgång till mäklarbilder och digital hantering av medlemskapsansökningar. För mer information se www.sbc.se/kontakt/maklarservice

Eventuella ytterligare uppgifter om föreningen kan fås av styrelsen, styrelse@brfmoroten.se.

Information om lägenhetsnummer, Skatteverket vs Brf Moroten 1-3.