Gemensamma utrymmen

Barnvagnsrum

I varje hus finns separata barnvagnsrum. Endast barnvagnar och rullatorer får ställas i barnvagnsrummen. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller trapphus.

Cykelrum och cykelparkering

Intill varje entréport finns ett cykelrum. Där får endast cyklar som används regelbundet förvaras. Inpassering sker med hjälp av inpasseringstagg. Kontakta styrelse@brfmoroten.se om du behöver behörighet till cykelrummet. Cyklar som inte används förvaras i lägenhetsförråd. Mopeder och andra motordrivna fordon får inte förvaras i cykelrummen. På föreningens mark finns ett antal cykelställ utomhus. Där går det bra att ställa cyklar, sparkcyklar och mopeder klass 2 (oregistrerade eller 25/30 km/h).

Förråd och extra förråd

I ditt förråd får du förvara egendom och tillhörigheter som får plats i förrådet. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i förråden.

Föreningen har ett antal extraförråd av olika storlek för uthyrning till våra medlemmar. Kontakta styrelsen om du vill hyra ett förråd eller ställa dig i kö till förråden. Forteckning-extraforrad Ladda ner

Gården – tomtmarken runt husen

Föreningen förvärvade tomtmarken runt fastigheterna, som omfattar 9 420 kvm, från Solna stad 2001. Föreningen anlitar en trädgårdsmästere som tar hand om våra rabatter, buskar och gräsmattor.

Motionsrum

Frivilliga har ställt i ordning ett motionsrum. Rummet är endast till för medlemmar i föreningen och finns inne bland källarförråden på bottenvåningen i Jungfrudansen 48 (dörren närmast hissen). Nyckel kan kvitteras hos Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42-44, mot en depositionsavgift. Bokning sker på schemat som sitter på dörren till motionsrummet. Särskilda ordnings- och städregler finns anslagna i rummet. Sandsäcken får inte användas efter kl 20, eftersom boende ovanför motionsrummet störs.

Parkering

Parkerar du bilen på gatan är det enklast med boendeparkering. För giltig parkering behöver du boende­parkerings­tillstånd och biljett, läs mer om boendeparkering på Solna stads hemsida. Läs noga på skyltarna innan du parkerar. När det är servicedag är det parkeringsförbud.

I Huvudstagaraget, Anderstorpsvägen 9 och 22 kan du hyra garageplats. För mer information se Parkandos hemsida.

Det är endast fastighetsskötare och färdtjänst som får parkera på föreningens mark. Det går bra att köra in för att lasta i och ur ditt fordon. Se till att du inte stå i vägen för andra, även om det bara är för en kort stund.

Trapphus

Trapphusen ska vara fria från saker. Dörrmattor får inte placeras utanför lägenhetens ytterdörr då de försvårar städningen och kan utgöra en brandrisk.

Tvättstugor

I varje hus finns två tvättstugor. I varje tvättstuga finns två tvättmaskiner, en centrifug, en torktumlare och ett torkskåp. Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna. Boka tid på bokningstavlan och följ de regler som finns anslagna i tvättstugan avseende städning och ordning.