Inpasseringssystem

Föreningen har ett modernt inpasseringssystem med porttelefoner och automatiska dörröppnare på samtliga entréportar. Inpasseringssystemet är av typen Aptus. När taggen hålls upp i några sekunder framför nyckelhålssymbolen i nedre delen av porttelefonen så lyser symbolen grönt och porten är upplåst. Mellan klockan 6 och 21 öppnas även dörren automatiskt, övrig tid får man själv öppna den. Om taggen är spärrad/ogiltig blinkar symbolen i stället rött och dörren öppnas inte.

Inpasseringsystemet har egen reservkraft så att upplåsning med tagg fungerar även vid strömavbrott (dock öppnas inte dörren automatiskt då).

För att låsningen av våra entréer på dagtid skall kunna innebära en förbättrad säkerhet så krävs det att samtliga boende ser till att inte obehöriga smiter med in när vi öppnar porten. Det är varken pinsamt eller oartigt att be de som ni inte känner igen att visa att de är behöriga genom att låsa upp porten med sin tagg, alternativt att besökare får använda porttelefonen för att ringa upp och bli insläppt av den man skall besöka.

För den som rör sig obehindrat kan tiden som porten står öppen vid automatisk öppning upplevas lång men den är anpassad för att även de som har något rörelsehinder skall hinna in.

Porttelefon

Besökare kan söka på efternamnet och därifrån ringa upp boende genom porttelefonen. Den boende kan då släppa in besökaren med en knapptryckning (5 eller stjärna *) på sin telefon om man vill. Tänk på att ni bara finns med i porttelefonen vid den entré som ligger närmast ert trapphus (trapphus 48 endast vid entré 46-48), så hänvisa era besökare till rätt entréport. Informera även besökare om vilket namn de skall söka efter i porttelefonen om det förekommer flera efternamn i ert hushåll.

Den som vill ändra sitt namn eller telefon som rings upp av porttelefonen kontaktar styrelsen (styrelse@brfmoroten.se). 

Boende i Brf Gurkan 1-3 och andra som behöver besöka fastighetsexpeditionen (Jungfrudansen 42-44 i korridoren på nedre botten) kan söka efter namnet ”EXPEDITIONEN” i porttelefonen och ringa upp för att bli insläppta under de tider expeditionen är bemannad

Problem att öppna porttelefonen
Vissa har upplevt fel via iPhone när man använder 4G. Detta verkar vara något som skiljer sig mellan operatörerna och beror på hur de satt upp sitt 4G-nät.

Vid problem kan man prova att ändra 4G-inställningen i din telefon till ”Endast data”.
1. Välj Inställningar > Mobilnät > Alternativ för mobildata och trycker på Aktivera LTE eller Inställningar > Mobildata och trycker på Aktivera LTE.
2. Välj Endast data. (Ej Röst och data.) Om din operatör inte stödjer alternativet kan du istället välja 3G.

Uppställning av dörr

Det korrekta sättet när man behöver ställa upp porten är att vrida på låsvredet på insidan, skjuta upp porten manuellt och därefter spärra den i öppet läge.

Om/när man behöver ställa upp en entréport tillfälligt så får man INTE använda knappen från insidan eller tagg från utsidan när man ställer upp porten. Dörrstängaren försöker annars stänga porten men när det inte går kommer den som en skyddsfunktion att stänga av sig själv efter ett antal försök. Om detta hänt måste strömmen brytas och därefter slås på för att dörröppnaren åter skall fungera igen.

Beställning av nya taggar

Varje lägenhet har initialt fått tre taggar. Om man är ett stort hushåll och behöver fler taggar kan man köpa till sådana av vår leverantör Great Security, Lindhagensgatan 77, för köp av nya nyckelbrickor/taggar.

Vänligen ring i förväg så att butiken kan förbereda så ni kan få med er nyckelbricka/tagg redan vid första besöket. Telefonnummer till Great Security är 08-650 17 17. Vid uthämtning av taggar krävs identifiering genom att visa upp en aktuell avgifts-/hyresspecifikation, alternativt kontraktet, för berörd lägenhet samt en giltig identitetshandling i samma namn. Om en anhörig hämtar ut en tagg åt en boende så krävs utöver kontrakt/avgiftsavi både den boendes och den anhöriges legitimation.

En av fördelarna med elektroniska nyckelbrickor/taggar jämfört med traditionella metallnycklar är att deras rätt att öppna dörrar enkelt kan tas bort ur systemet. Om man tappat sin tagg så köper man en ny och samtidigt så spärras den borttappade taggen i systemet. Säkerheten kommer alltså att kunna bibehållas även om en tagg tappas bort, så länge vi ser till att spärra den så snabbt som möjligt. Kontakta styrelsen (styrelse@brfmoroten.se).

Boende ansvarar själva för att lämna ut nyckelbricka/tagg till hemtjänst eller annan personal som behöver komma in. Föreningen har sett till att Posten, tidningsbud och liknande allmänna service-funktioner har tillträde när det behövs.

En handhavandeinstruktion på inpasseringssystemet för boende i Brf Moroten kan laddas ner i pdf-format genom att klicka här.

Vid eventuella tekniska fel med inspasseringssystemet så anmäls dessa till styrelsen (styrelse@brfmoroten.se).