Inpasseringssystem

Föreningen har ett inpasseringssystem med porttelefoner och automatiska dörröppnare på samtliga entréportar. Porten öppnas från utsidan med tagg. Mellan klockan 6 och 21 är den automatiska dörröppnaren aktiverad. Handhavandeinstruktion på inpasseringssystemet finns här.

Inpasseringsystemet har egen reservkraft så att upplåsning med tagg fungerar även vid strömavbrott.

Porttelefon

Besökare kan söka på efternamnet och därifrån ringa upp boende genom porttelefonen. Den boende kan då släppa in besökaren med en knapptryckning (5 eller stjärna *) på sin telefon om man vill. Tänk på att bara du finns med i porttelefonen vid den entré som ligger närmast ditt trapphus (trapphus 48 endast vid entré 46-48), så hänvisa dina besökare till rätt entréport.

Den som vill ändra sitt namn eller telefon som rings upp av porttelefonen kontaktar styrelsen (styrelse@brfmoroten.se). 

Uppställning av dörr

När du behöver ställa upp en entréport tillfälligt gör du det genom att vrida på låsvredet på insidan, skjuta upp porten manuellt och därefter spärra den i öppet läge. Använd INTE knappen från insidan eller tagg från utsidan när du ställer upp porten för då upphör den automatiska dörrstängaren att fungera.

Beställning av nya taggar

Till varje lägenhet hör ett antal taggar. Fler taggar kan du köpa av vår leverantör Great Security, Lindhagensgatan 77, tfn 08-650 17 17. Kontakta butiken i förväg och ta med aktuell avgiftsavi för berörd lägenhet och en giltig identitetshandling.

Om du tappat din tagg så spärrar du den genom att informera styrelsen (styrelse@brfmoroten.se).

Boende ansvarar själva för att lämna ut tagg till hemtjänst eller annan personal som behöver komma in.