Miljö och avfallshantering

Föreningen tillämpar sopsortering och har en miljöstuga vid Jungfrudansen 52-53. Miljöstugan har rum för 1) grovsopor – behöver rymmas i behållarna, 2) tidningar, kartonger och pappersförpackningar, 3) färgat och ofärgat glas, batterier, elavfall, glödlampor och lysrör. Det innebär att endast hushållssopor kastas i sopnedkasten. Grovsopor fraktas bort av var och en till en återvinningscentral eller lämnas i föreningens grovsoprum under dess öppettider. Köper du ett nytt kylskåp eller en TV bör du be försäljaren ta hand om den gamla, du får inte lämna dessa i föreningens miljöstuga.

Hushållsavfall

Sopnedkastet i trapphuset får endast användas för hushållsavfall. Använd avfallspåsar och se till att påsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

Matavfall

Under hösten 2022 börjades arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Arbetet beräknas vara klart till vintern 2023/2024. Läs mer på www.solna.se/sopsug. Tills arbetet med sopsugsanläggningen är klar finns två bruna behållare i plast för sortering av matavfall uppställda utanför grovsoprummet vid Jungfrudansen 52 – 54. Behållarna töms onsdagar varje vecka. Matavfallet läggs i papperspåsar som finns att hämta på fastighetsexpedition eller hos Hemköp i Huvudsta Centrum.

Grovsoprum

Grovsoprummet i miljöstugan används för skrymmande avfall och avfall som ej finns särskilt kärl för i övriga rum. Hela bohag och större mängder rivningsmaterial får ej lämnas i grovsoprummet, ej heller vitvaror såsom tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, kylar och frysar. Sådant avfall måste bortforslas genom egen försorg.

Tidningar, kartonger och pappersförpackningar

Förpackningar av papper, wellpapp och tidningar kan lämnas i i föreningens miljöstuga eller i kommunens återvinningskärl vid infarten till Jungfrudansen. Tidningar skall läggas i papperskassar. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme.

Glas, batterier, elavfall, glödlampor och lysrör

I miljöstugan kan vi även lämna färgat och ofärgat glas, elavfall, apparater med inbyggda batterier i behållaren för små-el och småbatterier. Bilbatterier och andra större batterier lämnas in till miljöstationer, återvinningscentraler eller hos en återförsäljare. Alla batterier ska samlas in! 

Plast- och metallförpackningar

Plast- och metallförpackningar får inte slängas i föreningens miljöstuga utan måste slängas i kommunens återvinningskärl vid infarten till Jungfrudansen

Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll lämnas till en miljöstation och det bör märkas upp tydligt vad förpackningarna innehåller. Olika kemikalier ska inte blandas. Miljöstationerna, som ligger vid en bensinstation eller affär, är låsta av säkerhetsskäl och nyckeln finns i kassan. Miljöstation finns bl.a. vid OKQ8 Solna Strand. 

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i föreningens miljöstuga utan ska lämnas på miljöstation eller återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från hushåll lämnas till en återvinningscentral. Återvinningscentraler innehåller även en miljöstation och en återvinningsstation.