Miljö och avfallshantering

Föreningen tillämpar sopsortering och har en miljöstuga vid Jungfrudansen 52 – 54. Miljöstugan har rum för:

  1. grovsopor – behöver rymmas i behållarna,
  2. tidningar, kartonger och pappersförpackningar,
  3. färgat och ofärgat glas, batterier, elavfall, glödlampor och lysrör.

Grovsopor fraktas bort av var och en till en återvinningscentral eller lämnas i föreningens grovsoprum under dess öppettider. Köper du ett nytt kylskåp eller en TV bör du be försäljaren ta hand om den gamla, du får inte lämna dessa i föreningens miljöstuga.

Hushållsavfall

Sopnedkasten i trapphusen är plomberade sedan 4 november 2023. Fram tills den nya sopsugsanläggningen tas i bruk någon gång under våren 2024 har Solna stad ordnat med tillfälliga avfallsbehållare för restavfall, tre containrar med inkastlucka på sidan. Containrarna står vid Jungfrudansen 44–46, Jungfrudansen 52–54 och Jungfrudansen 58. Vid Jungfrudansen 38 står det gröna sopkärl.

Matavfall

Tills arbetet med sopsugsanläggningen är klart finns fyra bruna behållare i plast för sortering av matavfall uppställda utanför grovsoprummet vid Jungfrudansen 52 – 54. Behållarna töms onsdagar varje vecka. Matavfallet läggs i papperspåsar som finns att hämta på fastighetsexpedition eller hos Hemköp i Huvudsta Centrum.

Grovsoprum

Grovsoprummet i miljöstugan används för skrymmande avfall och avfall som ej finns särskilt kärl för i övriga rum. Hela bohag och större mängder rivningsmaterial får ej lämnas i grovsoprummet, ej heller vitvaror såsom tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, kylar och frysar. Sådant avfall måste bortforslas genom egen försorg. Grovsoprummet är öppet tisdagar kl 17 – 19, torsdagar kl 10 – 12 och lördagar kl 10 – 12.

Tidningar, kartonger och pappersförpackningar

Förpackningar av papper, wellpapp och tidningar kan lämnas i i föreningens miljöstuga eller i kommunens återvinningskärl vid infarten till Jungfrudansen. Tidningar skall läggas i papperskassar. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme.

Glas, batterier, elavfall, glödlampor och lysrör

I miljöstugan kan vi även lämna färgat och ofärgat glas, elavfall, apparater med inbyggda batterier i behållaren för små-el och småbatterier. Bilbatterier och andra större batterier lämnas in till miljöstationer, återvinningscentraler eller hos en återförsäljare. Alla batterier ska samlas in! 

Plast- och metallförpackningar

Plast- och metallförpackningar får inte slängas i föreningens miljöstuga utan måste slängas i kommunens återvinningskärl vid infarten till Jungfrudansen

Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll lämnas till en miljöstation och det bör märkas upp tydligt vad förpackningarna innehåller. Olika kemikalier ska inte blandas. Miljöstationerna, som ligger vid en bensinstation eller affär, är låsta av säkerhetsskäl och nyckeln finns i kassan. Miljöstation finns bl.a. vid OKQ8 Solna Strand. 

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i föreningens miljöstuga utan ska lämnas på miljöstation eller återvinningscentral.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från hushåll lämnas till en återvinningscentral. Återvinningscentraler innehåller även en miljöstation och en återvinningsstation.