Ny sopsug

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Därför byggs nu en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. Under hösten 2022 började arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Sopsugsanläggningen förväntas vara i drift till vecka 22 (27 maj – 2 juni), 2024. Arbetet är uppdelat i sju etapper. För mer information https://www.solna.se/sopsug

Kontaktpersoner: David Collin, byggledare, Solna stad, e-post: david.collin@csprojekt.se och Mikael Hallin, platschef, Marbit AB, e-post: mikael.hallin@marbit.se

Vecka 15, (8 – 14 april)

Etapp 1 (nu – kvartal 2, 2024)

Etapp 1 utgörs av tre deletapper längs den södra delen av Jungfrudansen.

Finplanering pågår vid de platser där inkastspunkterna är installerade.

Under vecka 13 påbörjades asfaltering av gångbanan under tunneln vid Jungfrudansen 58. Arbetet pågår och passagen under bron är nu öppen. Asfalteringen avslutas vecka 15.

Etapp 2 (nu – kvartal 2, 2024)

Etapp 2 utförs framför Jungfrudansen 17-49.

Finplanering pågår på flera håll i etapp 2, som beräknas vara klart vecka 17.

Etapp 3 (nu – kvartal 2, 2024)

Etapp 3 består av ledningsarbeten på Storgatan.

Sopsugsledning har lagts färdigt längs hela Storgatan och sträckan har asfalterats. Storgatan ska öppna upp helt och hållet under vecka 15.

Etapp 4 (nu – kvartal 2, 2024)

Etapp 4 består av ledningsarbeten längs Jonstorpsvägen. Arbetet utförs i samband med ett nybygge på samma sträcka.

Etapp 5 (21 augusti – kvartal 2, 2024)

Etapp 5 består av lednings- och schaktningsarbete i anslutning till Huvudsta centrum. Vid kv. Pumpan på Storgatan är schaktning och förläggning av rör slutfört och schakterna är återfyllda. Det enda som kvarstår av arbetet är finplanering och asfaltering, som kommer att påbörjas under våren. Schaktningsarbete och rörförläggning pågår i anslutning till Huvudsta centrum. Sedan vecka 10 är alla förutom två inkastspunkter installerade. Återfyllning pågår nu vid flera delar av Huvudsta centrum.

Etapp 6 (nu – kvartal 2, 2024)

Här bygger vi den nya sopsugsterminalen, där soporna kommer att förvaras och hämtas. Byggnaden är klar och sedan november är även marken utanför byggnaden färdigställd. Nu kvarstår arbete inne i byggnaden innan etappen är helt genomförd.

Etapp 7 (klart)

Parkering under arbetet

Den enkelriktade trafiken på Jungfrudansen har upphört. I samband med att trafiken återigen är dubbelriktad har de tillfälliga besöksparkeringarna på Jungfrudansen 14, 20, 60 och 68 tagits bort. Befintlig skyltning vid dessa platser gäller.

Kollektivtrafik

Busshållplatserna utmed Storgatan har nu återställts till sina ordinarie platser.

Buss 129 ska nu åter trafikera Jungfrudansen i samband med att trafiken återigen är dubbelriktad. Se den senaste informationen på SL:s hemsida