Ny sopsug

Den befintliga sopsugsanläggningen togs i drift när Jungfrudansen byggdes 1971 och har passerat sin tekniska livslängd. Därför byggs nu en ny, modern och mer effektiv anläggning i området. Under hösten 2022 började arbetet med att anlägga en ny sopsugsanläggning i Huvudsta. Sopsugsanläggningen förväntas vara i drift till vecka 22 (27 maj – 2 juni), 2024. Arbetet är uppdelat i sju etapper. För mer information https://www.solna.se/sopsug

Kontaktpersoner: David Collin, byggledare, Solna stad, e-post: david.collin@csprojekt.se och Mikael Hallin, platschef, Marbit AB, e-post: mikael.hallin@marbit.se

Juni 2024

Sopsugsanläggningen driftsätts just nu successivt, och de flesta inkast är redan i drift. Ett av inkasten, placerat vid Huvudsta centrum, återstår att färdigställa på grund av tekniska problem. Det beräknas bli åtgärdat i juni.

Runt vissa områden där ledningar och inkast har installerats kvarstår kvarstår återställning och uppstädning. Även här beräknas arbetet färdigställas helt under juni månad. Detsamma gäller runt området runt sopsugsterminalen (etapp 6).