Nyinflyttad – Välkommen!

Välkommen som medlem och bostadrättshavare i Brf Moroten 1 – 3.

Tips! Innan du flyttar in behöver du läsa av elmätaren och komma överens med säljaren om hur kostnaden för eventuell överförbrukning/underförbrukning av el skall fördelas mellan er.

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet direkt i fysisk mening utan det är bostadsrättsföreningen som är ägare till både husen och marken. Som bostadsrättshavare är du delägare och medlem i föreningen och har en nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt att inom ramen för stadgarnas bestämmelser göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan få ut på marknaden. Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd av föreningen och tvingas flytta. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter i föreningens stadgar, trivselregler och under Att bo här på hemsidan.

En bostadsrättsförening behöver ha en styrelse. Det är viktigare än många tror. Enligt Bostadsrättslagen måste en bostadsrättsförening ha en styrelse och en ordförande. Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. I så fall får huset säljas som en hyresfastighet vilket innebär att medlemmarna blir hyresgäster. Därför är det viktigt att du som medlem kan tänkta dig att engagera dig som styrelseledamot, suppleant, internrevisor eller valberedare. Ett stimulerande, lärorikt och roligt uppdrag. Du erhåller självklart arvode för ditt arbete, nedlagd tid och engagemang. Kontakta gärna oss i valberedningen eller styrelsen så berättar vi mer.