Styrelse, valberedning, interrevisorer

Styrelse

Styrelsen valdes på årsstämma 2024-05-29. Samtliga i styrelsen nås via e-post: styrelse@brfmoroten.se

Namn
Kerstin Jungstedt – ordförande
Johan Khan – vice ordförande
Lin Li – ekonomiansvarig
Gunilla Terwander – sekreterare
Siyavash Qahremani Dehbokri – fastighetsfrågor, andrahandsuthyrning, extraförråd, sopsug, porttelefon
Karzan Maarifati – fastighetsfrågor
Christina Hinzer – suppleant, grannsamverkan, stöd till inne- och utemiljö
Johan Bergsten – suppleant

Valberedning

Valberedningen valdes på årsstämman 2024-05-29. Samtliga i valberedningen nås via e-post: valberedning@brfmoroten.se

Namn
Anne Wallin (sammankallande)
Therese Lind
Ulrika Almqvist

Internrevisorer

Interrevisorerna valdes på årsstämman 2024-05-29. Internrevisor och revisorssuppleant nås via e-post: internrevisor@brfmoroten.se

Namn
Agneta Eklund – ordinarie internrevisor
Håkan Glemme – revisorssuppleant