Styrelse, valberedning, interrevisorer

Styrelse

Styrelsen valdes på årsstämma 2023-06-08. Samtliga i styrelsen nås via e-post: styrelse@brfmoroten.se

NamnE-post
Michael Hallgren – ordförande
michael.hallgren@brfmoroten.se
Anders Gagné – vice ordförande, utemiljö, innemiljö, nyinflyttadeanders.gagne@brfmoroten.se
Lin Li – ekonomiansvariglin.li@brfmoroten.se
Kerstin Jungstedt – sekreterare, kommunikation, avtalsfrågor, webbhotell, hemsidakerstin.jungstedt@brfmoroten.se
Siyavash Qahremani Dehbokri – fastighetsfrågor, andrahandsuthyrning, extraförråd, sopsug, porttelefonSiyavash.qahremani.dehbokri@brfmoroten.se
Karzan Maarifati – fastighetsfrågorkarzan.maarifati@brfmoroten.se
Aulis Hakanen – suppleant, stöd till fastighetsansvarigaulis.hakanen@brfmoroten.se
Christina Hinzer – suppleant, grannsamverkan, stöd till inne- och utemiljöchristina.hinzer@brfmoroten.se

Valberedning

Valberedningen valdes på årsstämman 2023-06-08.

NamnE-post
Karolina Brynjell-Rahkola (sammankallande)post.k@hotmail.com
Anne Wallinanne.wallin@ownit.nu
Viktor Leanderssonviktor.leandersson@gmail.com

Internrevisorer

Interrevisorerna valdes på årsstämman 2023-06-08

NamnE-post
Agneta Eklund – ordinarie revisoragneta.e.eklund@gmail.com
Vakant – suppleant