Våra trivselregler

Det här bör du veta om föreningens trivselregler!

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla som bor i föreningen behöver ta ansvar och följa våra trivselregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller dig som är innehavare av bostadsrätt i föreningen, dina familjemedlemmar, gäster/besökare, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och föreningens egna hyresgäster.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du kan bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa genom skriftlig varning. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet

  • Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
  • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
  • Lämna inte källardörrar olåsta.
  • Var försiktig med eld.
  • Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.
  • Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam med vatten (speciellt varmvatten) och lämna det aldrig rinnande i onödan. Byt kranpackning om vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 21 på kvällen till kl 8 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör.

5. Rökning

Rökning är absolut förbjuden i föreningens alla allmänna utrymmen, t.ex. korridorer, trappuppgångar, hissar, tvättstugor, källarutrymmen m.fl. Fimpar får inte slängas utanför eller i närheten av husentréerna.

6. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

7. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att det riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.