Vad är en föreningsstämma/årsstämma?

Föreningsstämman/årsstämman är föreningens årsmöte där de viktigaste besluten fattas. Att ett sådant möte hålls är ett krav och vanligen görs det under vårens senare del. Det är vanligtvis styrelsen som kallar till en stämma. Utöver den obligatoriska stämman (ordinarie stämma) kan ytterligare stämmor hållas om behov finns. På årsstämman händer bl.a. följande:

  • styrelsen sammanfattar bland annat, vad som har hänt i föreningen under året (en s.k. förvaltningsberättelse), hur det ser ut på den ekonomiska sidan, vilka underhållsbehov som finns och vad de beräknas kosta.
  • ev. förslag på stadgeändringar diskuteras (stadgarna är föreningens egna “regelbok”).
  • föreningens medlemmar kan lyfta egna ämnen genom att skicka in en s.k. motion till styrelsen. Då tas frågan upp på mötet inför alla medlemmar, diskuteras och leder ev. till en omröstning bland medlemmarna.
  • valberedningen presenterar sitt förslag till nästa verksamhetsårs styrelse. Medlemmarna röstar sedan om förslaget.

Alla medlemmar i föreningen har rätt att delta på stämman och har en röst per person, men deltagandet är frivilligt. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har endast en röst.

Det kostar oftast mycket att köpa en bostadsrätt och därför är det viktigt att bevaka vad som händer, såväl i bostadsområdet som inom föreningen. Insyn i de problem som finns inom föreningen gör att du bättre kan förvalta din investering och planera över tid. Därför är det klokt att delta på föreningsmötena.