Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan visar den tekniska livslängden hos fastigheten, samt dess underhålls- och återinvesteringsbehov under de kommande 50 åren. Planen innehåller också den bedömda kostnaden för respektive moment. En god underhållsplan säkerställer att fastighetens ekonomiska värde inte minskar över tid, och ger även en bild av hur lån bör läggas upp samt vilka avgiftshöjningar som kan bli aktuella i framtiden.

Underhållsplanen bör tas fram tillsammans med en besiktningsman som återkommande reviderar planen. Beslut kring underhållsplanen fattas av föreningens medlemmar på årsmötet.

Utöver det som listas i underhållsplanen förväntas bostadsrättsinnehavaren hålla sin bostad i gott skick på ett fackmannamässigt sätt. Föreningens stadgar förtydligar hur ansvarsfördelningen ser ut mellan den enskilde medlemmen och föreningen. Större ombyggnationer (t.ex. byte av plats för kök/badrum och inverkan på bärande väggar) behöver styrelsen godkänna, men att byta befintligt kök, förändra ickebärande väggar eller renovera ytskikt kan bostadsrättsinnehavaren normalt göra utan att kontakta styrelsen.