Vad gör en styrelse?

En bostadsrättsförening måste ha en styrelse och dess uppdrag är att förvalta föreningen i enlighet med medlemmarnas intresse. Det handlar t.ex. om

  • föreningens ekonomi                           
  • husen och dess uppvärmning
  • gemensam nätutrustning och elektricitet
  • underhåll av fastigheterna
  • information till medlemmarna

Styrelseplatserna besätts av föreningsmedlemmar och alla medlemmar har möjlighet att kandidera och påverka valet på årsmötet (som vanligen hålls under sen vår). Antalet sammanträden som bör hållas över året beror bl.a. på föreningens storlek och de aktuella frågornas komplexitet. Brf Moroten 1- 3 har styrelsemöten ungefär en gång i månaden.

En av styrelsens viktigaste uppdrag är att sköta Brf:s ekonomi. Den sammanfattas i årsredovisningen som ger föreningens medlemmar, möjliga blivande medlemmar (bostadsrättsköpare) och andra intressenter en bra bild av föreningens finansiella situation.