Vad menas med “stadgar”?

Stadgarna utgör bostadsrättsföreningens grundläggande regelverk. Medlemmarna har på föreningsstämmorna möjlighet att besluta om ändringar i stadgarna. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är en offentlig handling. Alla stadgeändringar måste registreras för att bli giltiga.

Stadgarna ska innehålla information om bl.a.:

  • medlemsavgifter
  • antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
  • vilka punkter som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämmans dagordning
  • vinstfördelning och regler för vilka medel som ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens fastigheter
  • vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättsinnehavaren har när det gäller underhåll och reparationer