Vad vill valberedningen?

Valberedningens uppgift är att finna lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposterna. Det är på årsmötet som föreningens medlemmar tar ställning till den “laguppställning” som valberedningen föreslår. Även nästa års valberedning utses på årsmötet.

Man kan nominera såväl sig själv som någon annan till en post. Erfarenhet av styrelsearbete är ofta meriterande t.ex. när man söker ett nytt jobb eller andra förtroendeuppdrag. När man bor i en bostadsrättsförening är dessutom förväntan att alla medlemmar under någon period bidrar i någon roll – vilken roll som är lämplig kan valberedningen hjälpa dig att identifiera. Intresset för engagemang varierar stort mellan olika föreningar – i vissa föreningar finns flera sökande per post och urval görs på t.ex. personligt brev, medan andra föreningar har svårare att finna engagerade. Brf Moroten 1-3 skulle behöva se ett större engagemang bland sina medlemmar, och med anledning av det har detta material tagits fram.

Fun fact: alla förtroendeuppdrag inom BRF Moroten är arvoderade!