Andrahandsuthyrning

Föreningen vill i möjligaste mån att medlemmar skall bo i sina bostadsrättslägenheter men ibland kan det finnas skäl och behov av att under en period hyra ut sin lägenhet. Det är styrelsen som efter ansökan kan godkänna uthyrning av lägenhet i andra hand. Läs mer i Riktlinjer och regler vid andrahandsuthyrning:

Ansökan om uthyrning av lägenhet i andra hand sker skriftligen till styrelsen i föreningen. Ansökan görs i föreningens blankett för Ansökan om andrahandsuthyrning som skannas och skickas via e-post till styrelse@brfmoroten.se.

Regler om handrahanduthyrning finns i:

  • Jordabalken (Hyreslagen), 12 kapitlet, 39 – 40 §§
  • Bostadsrättslagen, 7 kapitlet, 10 – 11 §§
  • Brf Moroten 1 – 3 stadgar, 48 § Andrahandsuthyrning, 10 § Övriga avgifter

Vanligen får en andrahandshyresgäst i en bostadsrätt inte besittningsrätt. Läs mer om reglerna på hyresnämndens hemsida och avtala vid behov bort besittningsrätten genom ett särskilt avtal.

Tidsbegränsning och andra villkor

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för ett år i taget. Uthyrning av lägenhet i andra hand medges som längst i två (2) år.

Systematisk andrahandsuthyrning tillåts ej. Minst ett år måste förflyta mellan två andrahandsuthyrningar.

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan medgivande från styrelsen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning

Brf Moroten 1–3 tillämpar samma godtagbara skäl för andrahandsuthyrning som Hyresgästföreningen och Hyreslagen.

Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om bostadsrättshavaren behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om bostadsrättshavaren kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.

Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8–10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.

Provsamboende. Att vilja provsambo utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

I väntan på försäljning. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Andra skäl. Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra skäl för bostadsrätthavare att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Exempel på sådana skäl kan vara att bostadsrättshavare köpt en bostadsrätt för att bosätta dig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid.

Avgift för andrahandsuthyrning

Vid andrahandsuthyrning debiterar föreningen bostadsrätthavaren en extra avgift på 0,833 % av ett prisbasbelopp per månad utöver lägenhetens ordinarie avgift.

Bostadsrättshavarens ansvar vid andrahandsuthyrning

Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för lägenhetens skick, att avgiften betalas och för att andrahandshyresgästen följer föreningens ordningsföreskrifter. Bostadsrättshavaren kan i förlängningen förlora sin lägenhet om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna eller missköter sig på annat sätt. Blir det aktuellt skickar styrelsen en rättelseanmaning, på grund av exempelvis störningar, till bostadsrättshavaren och inte till andrahandshyresgästen.

Det kan vara bra att undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din andrahandshyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå. Mer information om att hyra ut i andra hand, kontrakt www.boupplysningen.se/hyra-ut.

Bostadsrättshavaren ansvarar även för att hålla sig uppdaterat på vad som händer i föreningen via föreningens hemsida och för att andrahandshyresgästen agerar på skriftlig information som sätts upp på anslagstavlor, portar eller delas ut i brevinkastet.

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Både du som hyr ut din bostadsrätt i andra hand och den som hyr ska ha en egen hemförsäkring. Din hemförsäkring gäller bara för dig och dina saker. Det är viktigt att du som bostadsrättshavare även har ett bostadsrättstillägg om det skulle uppstå skador på din bostadsrätt.

Din hyresgäst behöver en hemförsäkring för sina egna saker. Den innehåller dessutom en ansvarsförsäkring som är viktig om hyresgästen råkar orsaka en skada på bostadsrättens fasta inredning.

Ett tips är att ta undan de saker du är rädd om innan du hyr ut. Eftersom personen du hyr ut bostaden till har tillåtelse att vara där, ersätter inte din hemförsäkring saker som förstörs eller blir stulna av hyresgästen under uthyrningen.