Hållbarhetsplan

Brf Moroten 1–3 är en stor bostadsrättsförening med 190 lägenheter och har därmed stor miljöpåverkan. Föreningen anlitar en rad leverantörer som vi har goda möjligheter att ställa hållbarhetskrav på. Brf Moroten 1–3 kommer i och med denna policy och plan för hållbarhet att verka för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Styrelsen kommer aktivt integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sitt arbete. På så sätt medverkar föreningens medlemmar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Styrelsen kommer årligen att se över policyn och planen och revidera vid behov. Gällande version av policy och plan för hållbarhet finns här: