Lägenhetsunderhåll, brandskydd, försäkring

Lägenhetsunderhåll

Du som bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Du kan läsa mer om vad som ingår i ditt ansvar i föreningens stadgar.

Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Spisfläktar (gäller ej självdragsfläktar) får ej anslutas till fastighetens ventilationssystem för utsug utan skall vara av typ kolfilterfläkt med cirkulation av luft efter rening.

Golvbrunnen i duschen

Dålig lukt från golvbrunnen beror på att vattenlåset har lyfts upp, detta är enkelt att fixa. Se instruktioner för att fixa golvbrunnen.

Golvvärme

Här finns manualer och supportinformation för den golvvärme som installerades samband med stambytet 2018.

Brandskydd

I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Det är den boendes ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte är urladdat. Läs mer om brandskydd hos Brandskyddsföreningen.

Av brandskäl är det förbjudet att ha möbler, byggmaterial eller något annat uppställt någonstans i våra allmänna utrymmen som trapphus och korridorer. Barnvagnar och cyklar får endast förvaras i de rum som är avsedda för ändamålet.

Försäkring

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Du som bostadrättshavare behöver ha både hemförsäkring och bostadsrättstillägg. Din hemförsäkring gäller för dig och dina saker, bostadsrättstillägget gäller om det skulle uppstå skador på din bostadsrätt.

Hantering av vattenskador

Sammanfattningsvis ansvarar du som bostadsrättshavare för de flesta vattenskador som uppstår inne i lägenheten på grund av olika läckage. Föreningen ansvarar för alla vattenskador i fastigheten utanför och mellan lägenheterna. Vid vattenskada är det stadgarna och bostadsrättslagen som fördelar ansvaret för återställningen. För att du som bostadsrättshavare ska få ersättning är det viktigt att du har ett tillägg för bostadsrätt till din hemförsäkring. Läs mer i föreningens dokument: