Kontaktuppgifter

Fastighetsservice

Niclas Wärn, Åkerlunds Fastighetsservice AB är ansvarig fastighetsskötare åt föreningen. Fastighetsservice åtgärdar fel på sådant som tillhör föreningens underhållsansvar (i föreningens stadgar framgår vilket underhållsansvar som faller på föreningen respektive medlemmarna — klicka ”Fakta om föreningen” och sen ”Stadgar” i menyn till vänster för att se stadgarna).

Fastighetsskötare finns anträffbar på expeditionen, Jungfrudansen 42-44 nedre botten och på telefon: 08-83 93 24, måndagar kl. 10-11, torsdagar kl. 7-8 och kl. 10-11. Boende i Brf Gurkan 1-3 delar fastighetsexpedition med oss. Under de tider expeditionen är bemannad kan du bli insläppt i porten genom att ringa på ”Expeditionen” i porttelefonen.

Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonsvarare: 08-83 93 24 eller via e-post: felanmalan@brfmoroten.se

Du kan även vända dig till fastighetsservice om du till exempel behöver fler portnycklar eller filter till ventilationsfönstren.

Akut hjälp

Vid akuta problem kvällar och helger skall du i första hand kontakta någon i styrelsen.

Kontakta därefter vid behov: 
Vid hissfel: Trygga Hiss, 08-798 92 00
Jourmontör: 08-657 77 00.
Observera, kontakta endast Jourmontör om ni inte får tag på någon fastighetsskötare eller någon i styrelsen och det är absolut nödvändigt (som till exempel vid utströmmande vatten ni inte kan stoppa själva) då varje utryckning är kostsam för föreningen.

SBC – fastighetsförvaltning

För frågor om debitering av avgifter, utdrag ur lägenhetsförteckning för bolån, panter eller annat ska du vända dig till SBC – fastighetsförvaltning, kundtjänst, e-post: kundtjanst@sbc.se eller telefon: 0771-722 722

Nya pantbrev och uppsägning av pantsättning skickas till:
0696 Brf Moroten 1-3, c/o SBC, Box 5, 85102 Sundsvall

Övriga handlingar som t ex bouppteckning skickas till:
SBC, Box 226, 85104 Sundsvall

Felanmälan stamrenovering

Om det uppstår problem eller bristande funktionalitet på grundutrustning som bytts i samband med stamrenoveringen så gäller en garantitid på 5 år. Ett exempel kan vara en spolknapp på toaletten som går sönder.

För att få detta åtgärdat tar du själv kontakt med utförande entreprenör, Tepac, vilken det åligger att åtgärda dessa fel/brister. Du skickar din anmälan via e-post till info@tepac.se

Detsamma gäller arbeten som den enskilde medlemmen själv har beställt som tilläggsarbeten i samband med stamrenoveringen.

Låsjour – föreningen har inget avtal

Föreningen har inget avtal med någon speciell låsfirma utan det är upp till respektive medlem att själv anlita en låssmed om behovet uppstår. Marknaden är full av mindre seriösa aktörer. Föreningen rekommenderar, Karla Låsservice AB, karlalas.se, tfn: 08 660 77 22, som är en seriös aktör. Karla Låsservice AB är en auktoriserad låssmed och medlem i SLR.

Frågor till styrelsen

Förändringar i lägenheten, ombyggnader, hyra av extraförråd, överlåtelser, andrahandsuthyrning, ändring av namn/nummer i porttelefon och liknande administrativa frågor – styrelse@brfmoroten.se

Besöksadress styrelserummet:
Jungfrudansen 52-54, entréplan

Post och faktureringsadress:
0696 Brf Moroten 1-3, c/o SBC, Box 5, 85 102 Sundsvall