Information från styrelsen november 2023

Avstängda parkeringar på Jungfrudansen vecka 46 (13 – 19 november)

Under vecka 46 påbörjas arbetet med att fräsa och asfaltera samtliga arbetsområden på Jungfrudansen. Arbetet påbörjades redan vecka 45 på Storgatan. I och med arbetet på Jungfrudansen kommer samtliga parkeringar i området att stängas av under vecka 46 när arbetet pågår.

Brandtätning av trapphusschakt mot vind!

Med kort framförhållning har styrelsen fått besked om att arbetet med brandtätning av trapphusschakten mot vind kommer att starta måndag 13 november 2023 . Det är viktigt att detta sker och vi beklagar den korta framförhållningen. 

Tidplan, foga håligheter mot vind plan 6:

Vecka 46 (13 – 19 november): Intäckning, öppna väggar, foga håligheter

Vecka 47 (20 – 26 november): Stänga väggar

Vecka 48 (27 november – 3 december): Montera luckor

Vecka 49 (3 – 10 december): Målning och städning

Med vänlig hälsning Styrelsen Brf Moroten 1-3

Solna stad plomberar sopnedkasten och stänger befintlig sopsug

I fredags, 3 november, fick styrelsen information om att Solna stad kommer att plombera sopnedkasten och stänga av befintlig sopsug. Den nya sopsugsanläggningen beräknas tas i bruk våren 2024. Tills dess har Solna stad ordnat med tillfälliga avfallsbehållare för restavfall, tre containrar med inkastlucka på sidan. Containrarna kommer att stå vid Jungfrudansen 44–46 (måndag 6 nov), Jungfrudansen 52–54 och Jungfrudansen 58.