Att bo här

Att bo i bostadsrätt

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet direkt i fysisk mening utan det är bostadsrättsföreningen som är ägare till både husen och marken. Som bostadsrättshavare är du delägare och medlem i föreningen och har en nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt att inom ramen för stadgarnas bestämmelser göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan få ut på marknaden. Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd av föreningen och tvingas flytta. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter i föreningens stadgartrivselregler och under Att bo här på hemsidan.

SBC Hemma

SBC är föreningens fastighetsförvaltare. SBC har en kundportal SBC Hemma, där du som medlem i föreningen enkelt och säkert kan logga in med BankID: https://hemma.sbc.se/kundportal/login. I SBC Hemma hittar du dina avier, information om din lägenhet, senaste nyheter och information om nya funktioner. I dokumenthanteraren hittar du information som du som medlem har tillgång till. Om du har frågor och funderingar avseende SBC Hemma är du välkommen att kontakta SBC Kundtjänst, www.sbc.se/kontakt/.

Brandskydd

Av brandskäl är det förbjudet att ha möbler, byggmaterial eller något annat uppställt någonstans i våra allmänna utrymmen som trapphus och korridorer. Barnvagnar och cyklar får endast förvaras i de respektive rum som är avsedda för ändamålet. I varje lägenhet skall det finnas brandvarnare. Det är den boendes ansvar att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte är urladdat. Man kan läsa mer om brandskydd på brandskyddsföreningens webbplats.

Golvbrunnen i duschen

Dålig lukt från golvbrunnen beror på att vattenlåset har lyfts upp, detta är enkelt att fixa. Se instruktioner för att fixa golvbrunnen.

Golvvärme

Här finns manualer och supportinformation för den golvvärme som installerats av föreningen i samband med stambytet.