VARNING för bedragare!

Styrelsen har fått kännedom om att medlemmar har fått besök av Verisure, säljare av hemlarm, som utger sig komma på uppdrag av styrelsen för att se över larm i lägenheten. Detta är rent bedrägeri!

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar på att vi inte har givit Verisure eller något annat larmföretag i uppdrag att göra hembesök.

Information från styrelsen december 2023

Ingen avgiftshöjning 2024

Nu är budget för 2024 klar och styrelsen kan meddela att vi i nuläget inte ser något behov av ytterligare avgiftshöjningar för 2024.

Elavräkning för 2023

Varje lägenhet är utrustad med en fjärravläst elmätare. Under 2023 har en preliminär debitering av el med 30 kWh per kvm och år som betalas per månad skett.