Renovering och ombyggnad

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Vid större ombyggnad av lägenheten, såsom att flytta eller ta upp hål i väggar, dra rör i kök etc., måste föreningens styrelse först ge ett skriftligt godkännande. Vid våtrumsrenovering skall styrelsen kontaktas för godkännande av metod och entreprenör. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

Regler vid renovering- och ombyggnadsarbeten

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Styrelse måste också godkänna ändringarna. Blankett för ansökan om ombyggnad Blankett för ansökan om ombyggnad

Följande gäller vid renovering- och ombyggnadsarbeten:

 1. Trapphus och korridorer får inte användas som arbetsplats eller som förvaringsutrymme. De skall hållas rena så att de inte stör grannar, påverkar våra städrutiner eller utgör en brandrisk.
 2. Rivnings- och/eller byggavfall ska forslas bort senast varje fredag. Avfallet får inte placeras på uppfartsvägarna till entréerna eller hindra andra passager.
 3. Rivnings- och/eller byggavfall får inte slängas i föreningens miljöstuga utan skall fraktas till återvinningscentral. Läs mer om vad som gäller för grov- och byggavfall i Solna.
 4. Bostadsrättshavaren är huvudansvarig för att anlitad entreprenör följer föreningens regler. Eventuella avvikelser skall omedelbart rapporteras till styrelsen.
 5. Vid vattenavstängning ska föreningens fastighetsskötare först lämna sitt godkännande. Information skall sättas upp i entréerna senast 3 dagar innan avstängningen.
 6. Inkoppling på föreningens stammar för vatten och avlopp ska först godkännas av styrelsen innan något arbete påbörjas.
 7. För arbeten men el, VVS samt våtrum får endast godkända och certifierade företag användas för arbeten med el, VVS samt i våtrum. Denna typ av arbeten ska först godkännas av styrelsen innan något arbete påbörjas.
 8. Badkar ska vara lätt att demontera så att golvbrunn kan friläggas.
 9. Vid renovering av våtrumsutrymmen ska inspektionsluckor till föreningens schakt monteras.
 10. Vid transport i hissar och korridorer ska hissväggar, golv och väggar skyddas med masonit eller annat lämpligt skydd.
 11. Arbetstider ska meddelas och godkännas av styrelsen. Störande arbeten som exempelvis borrning i betong får inte genomföras efter klockan 18 och innan klockan 8 på vardagar och inte alls på helger.
 12. Det är absolut förbjudet att ansluta fläktar till fastighetens inbyggda ventilationssystem. Kolfilterfläktar är tillåtna men de får inte anslutas till ventilationen.
 13. Befintligt ventilationssystem måste efter ombyggnad/renovering vara enkelt åtkomligt för kontroll och eventuella underhållsåtgärder.
 14. Det är absolut förbjudet att installera vattenburen golvvärme.
 15. Besiktning av entreprenaden ska genomföras med representant från styrelsen och dokumenteras. Kopior av samtliga protokoll ska delges styrelsen.
 16. Information om planerad renovering ska anslås vid entréerna senast en vecka innan arbetet påbörjas. Informationen ska innehålla kontaktuppgifter till bostadsrättshavaren och anlitade entreprenörer samt när renoveringen kommer att ske.