När du flyttar

Informera gärna styrelsen om att du tänker flytta från föreningen. Tänk på att du behöver läsa av elmätaren och komma överens med köparen om hur kostnaden för eventuell överförbrukning eller underförbrukning av el ska fördelas mellan er.

Be din mäklare att ta del av informationen för mäklare på föreningens hemsida.
https://www.brfmoroten.se/for-maklare/

Överlåtelse av lägenhet

Överlåtelser hanteras bara digitalt genom Mäklarservice hos föreningens fastighetsförvaltare SBC. Din mäklare behöver kontakta SBC för att få tillgång till konto och personligt inlogg.

Mäklaren laddar upp pdf av undertecknade överlåtelsehandlingar som består av:

  • Överlåtelseavtal (vanligen köpebrev eller gåvobrev)
  • Vidimerad kopia av fullmakten för de personer som tecknar med stöd av en fullmakt
  • Ansökan om medlemskap från varje person som ansöker

Styrelsen godkänner medlemskap digitalt och SBC kommunicerar med mäklaren när det är klart.

Flyttanmälan till Skatteverket

Kom ihåg att göra flyttanmälan till Skatteverket. Det gör du gratis via Skatteverkets hemsida Flyttanmälan (adressändring) | Skatteverket. Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.