När du flyttar

Informera gärna styrelsen om att du tänker flytta från föreningen. Tänk på att du behöver läsa av elmätaren och komma överens med köparen om hur kostnaden för eventuell överförbrukning eller underförbrukning av el ska fördelas mellan er.

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning sker. Tag reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Be din mäklare att ta del av informationen för mäklare på föreningens hemsida.
https://www.brfmoroten.se/for-maklare/

Kom ihåg att göra flyttanmälan till Skatteverket. Det gör du gratis via Skatteverkets hemsida Flyttanmälan (adressändring) | Skatteverket. Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.