Solna stad informerar – sopcontainer på Jungfrudansen 58 tas tillfälligt bort

Styrelsen har fått felaktig information från Tekniska förvaltningen i Solna stad. Det ör containern utanför Jungfrudansen 58 som tillfälligt tagits bort, under en veckas tid. Anledning är att Solna genomför asfaltsarbeten på Jungfrudansen.

Tekniska förvaltningen beklagar eventuella olägenheter detta kan medföra och ber oss som berörs att använda containern som finns utanför Jungfrudansen 52. 

Information från styrelsen april 2024

Föreningsstämma 2024

Preliminärt datum för årets föreningsstämma är onsdag den 29 maj alternativt tisdag den 4 juni (reservdatum).  Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Policy och plan för hållbarhet

Styrelsen har tagit fram och beslutat om en policy och plan för hållbarhet.