Nya bostäder längs med Huvudstaleden

Det finns ett förslag om att skapa fyra nya bostadskvarter, med cirka 450 bostäder och en parkeringsbyggnad, i huvudsak längs med Huvudstaleden. Plus en förskola, i närhet till det intilliggande park- och naturområdet. Förslaget har tagits fram av Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen.

Läs mer här: sida 1 och sida 2.

Medlemsinformation Maj 2019

Det inledande arbetet för nya styrelsen.

Sedan extra stämman 25/4 då den nya styrelsen tillträdde har arbetet i första hand kretsat kring överlämningen från den förra styrelsen, förberedelser inför stämman och inte minst de pågående arbetena med stamrenoveringen och uppfräschningen av trapphus och korridorer. Det är självklart en hel del att sätta sig in men vi har fått god hjälp av våra föregångare.