Problem med sopanläggningen port 56/58.

Problem med sopanläggningen är anmält till Envac via fastigehtsskötaren. Det verkar vara problem med stopp utanför fastigheten som påverkar även oss.

Föreningen har kontakt med Envac men vid fortsatta frågor gällande sopanläggningen ber vi er kontakta Envac direkt.
Tel: 08 775 33 70, e-mail: service@envac.se

Vid uppdaterad information aviseras detta här.

Protokoll från årsstämma och golvpolering

Nu finns protokollet från årsstämman ute. Du hittar det här men även på våra nymålade bänkar i vardera entré. Förtydligande angående protokollet är att bilaga 1 är kallelsen till stämman, bilaga 2 är röstlängden och bilaga 3 är röstlängden inkl. fullmakter.

Golven i markplan och i trapphus kommer att poleras vecka 28 (6-10 juli).