Om Brf Moroten 1-3

Bostadsrättsföreningen Moroten 1–3 (organisationsnummer 716416-4506) registrerades 1977 och är en äkta bostadsrättsförening omfattande 190 bostadslägenheter. Våra tre hus ligger högt upp längs Jungfrudansen, med utsikt mot sydväst och med Ulvsundasjön nedanför.

Om fastigheterna

Föreningen äger fastigheterna Moroten 1-3, med gatuadresserna Jungfrudansen 38-58. Byggnaderna som uppfördes 1971-72 består av tre flerbostadshus i sex våningar vardera och inrymmer 190 bostadslägenheter och två lokaler på sammanlagt 14 754 kvm lägenhetsyta. Tomtmarken, som omfattar 9 420 kvm, förvärvades från Solna stad år 2001.

Moroten 1 – Jungfrudansen 52-58
Moroten 2 – Jungfrudansen 46-50
Moroten 3 – Jungfrudansen 38-44

Lägenhetsbestånd

Föreningen upplåter med bostadsrätt 190 bostadslägenheter.
Fördelning av bostadslägenheter:

StorlekAntal
1 rum och kök29
2 rum och kök42
3 rum och kök49
4 rum och kök52
5 rum och kök9
6 rum och kök9

Månadsavgift och preliminär eldebitering

I månadsavgiften ingår vatten, värme och kabel-TV basutbud. En preliminär debitering av el med 30 kWh per kvm och år görs månadsvis. Under 2023 har den preliminära elkostnaden debiterats med 2,75 SEK (inklusive moms) per kWh. Under 2024 debiteras den preliminära elkostnaden med 2,15 SEK (inklusive moms) per kWh.

Elförbrukning

Varje lägenhet är utrustad med en fjärravläst elmätare. Under året görs en preliminär debitering av el med 30 kWh per kvm och år som betalas per månad. Den faktiska elförbrukningen avläses årligen, vanligtvis sista oktober. Avläsningen visar om det förbrukats mer eller mindre el än det som debiterats preliminärt. Elförbrukning över 30 kWh per kvm och år debiteras och underförbrukning krediteras. Vilket vanligtvis regleras på avgiftsavin för april.

Exempel: 2023: Om du bor i en 4:a på 91,5 kvm så är den preliminära eldebiteringen = 30 kWh * 91,5 kvm * 2,75 kr/kWh (inkl moms) = 7548,75 kr dvs 629 kr/månad.

2024: Om du bor i en 4:a på 91,5 kvm så är den preliminära eldebiteringen = 30 kWh * 91,5 kvm * 2,15 kr/kWh (inkl moms) = 5901,75 kr dvs 492 kr/månad.

Energiprestanda och energideklarationer

Energiprestanda för föreningens tre fastigheter anges i respektive energideklaration enligt följande:
Moroten 1, Jungfrudansen 52-58 – 116 kWh/kvm och år, Energideklaration Moroten 1
Moroten 2, Jungfrudansen 46-50 – 116 kWh/kvm och år, Energideklaration Moroten 2
Moroten 3, Jungfrudansen 38-44 – 116 kWh/kvm och år, Energideklaration Moroten 3

Kostnader vid överlåtelse

Överlåtelseavgift, 2,5% av ett basbelopp, betalas av förvärvaren.
Pantsättningsavgift, 1,0% av ett basbelopp, betalas av förvärvaren.

Stadgar

Länk till Brf Moroten 1-3 stadgar: Stadgar – Brf Moroten 1-3

Underhållsplan

Underhållskostnadernas fördelning över en 10-årsperiod i 2023 års kostnadsläge:

Markradon

Föreningens hus är byggda på berg vilket ofta ger problem med markradon. I några lägenheter i bottenplanet har vi tyvärr tidigare uppmätt värden över gränsvärdet 200 Bq/kubikmeter luft. Efter att ha provat och utvärderat olika metoder för att sänka radonhalterna hittade vi slutligen den bästa lösningen för våra fastigheter. 2014 fick vi av Solna stad godkännandet att samtliga lägenheter i våra tre fastigheter ligger under gränsvärdet gällande radongashalter.