Slutbesiktning slutförd

Stamrenoveringen

Slutbesiktningen är nu genomförd och vi kan meddela att entreprenaden är godkänd, vilket är mycket glädjande. Under besiktningen har ni alla bidragit med stort tillmötesgående med att lämna ifrån er nycklar och ett vänligt bemötande vilket gjort att vi har kunnat genomföra besiktningarna fortare än beräknat. Det var endast ett par trapphus, som återstod efter den första veckans besiktning.

Sopnedkasten ska inte användas

Sopsugen är avstängd!
När sopsugen är trasig ska inte sopnedkasten inne i husen
användas.
Under eftermiddagen fick vi nedanstående information från Solna kommun:
Hej!

Sopsugen är trasig. Soporna fastnar i rören så att det blir stopp. Även om Envac rensar bort sopor ur rören så byggs det på med nya stopp efter ett tag igen.