Hur kan du som medlem påverka inom föreningen?

Förutom att själv engagera dig som förtroendevald kan du prata med eller skriva brev till styrelsen. Alla brev som kommer in till styrelsen måste besvaras. Den som har ett förslag eller ärende av större betydelse kan skriva en s.k. motion som tas upp på årsmötet. Motionen ska vara undertecknad och lämnas in till styrelsen, vanligen senast den 31 mars.

Det kostar oftast mycket att köpa en bostadsrätt och därför är det viktigt att bevaka vad som händer, såväl i bostadsområdet som inom föreningen. Insyn i de problem som finns inom föreningen gör att du bättre kan förvalta din investering och planera över tid. Därför är det klokt att vara engagerad och uppdaterad!