Information från styrelsen 2022-02-19

Motioner inför kommande stämma

Nu börjar vi närma oss våren och det börjar bli dags att planera för den kommande årsstämman. För er som vill lämna in motioner till stämman så behöver dessa lämnas senast 31a mars till fastighetsexpeditionen

Istappar

Under perioden när snö och is börjar smälta finns risk att istappar uppstår under taken och räcken på balkongerna.