Information från styrelsen maj 2023

Välkommen på föreningsstämma 2023

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma, torsdag den 8 juni 2023, kl 18.00. Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Ytterligare avgiftshöjning efter sommaren

Eftersom föreningens räntekostnader fortsätter att öka kommer avgiften att behöva höjas efter sommaren.