Varmt i lägenheten?

Förra årets varma sommar gjorde att många upplevde problem med varma lägenheter. Värmeböljan började redan i maj och höll sedan i sig över hela sommaren med utomhustemperaturer över 30 grader veckor i sträck. Det var en väldigt ovanlig sommar med temperaturer som vi normalt sett inte upplever i Sverige.
Vad kan du som boende själv göra?

Renovering, avgifter, parkering, m.m.

Rotpartner:

Som informerades på årsstämman så har föreningen fått besked av Rotpartner att de har för avsikt att lägga ner sin verksamhet i Stockholm i början av juli månad innan det pågående stamrenoverings-projektet i Brf Moroten är slutfört. Vad innebär då detta för föreningen? Styrelsen jobbar med frågan för att säkerställa att projektet slutförs på ett bra sätt under kontrollerade former.