Information från styrelsen mars 2023

Motioner till kommande föreningsstämma

Våren närmar sig och styrelsen har påbörjat planeringen av årets föreningsstämma. Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

Dags att logga in på SBC Hemma

Tillhör du en av de 181 medlemmar (av 250) som ännu inte loggat in på SBC:s nya kundportal SBC Hemma? 

Information från styrelsen februari 2023

Motioner till kommande föreningsstämma

Våren närmar sig och styrelsen har påbörjat planeringen av årets föreningsstämma. Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

SBC fastighetsförvaltning har öppnat en ny kundportal, SBC Hemma.

Viktigt gällande värmesystemet!

Med anledning av att många har hört av sig angående kalla element så vill vi i styrelsen informera om vad vi har gjort och gör gällande värmesystemet. Under sommaren och hösten bytte vi undercentral (fjärrvärmecentral) och styrventiler. I samband med bytet monterades nya termostater på samtliga element (radiatorer). Under hösten har elementen luftats och vi har genomfört injustering av värmesystemet.

Information från Styrelsen december 2022

Senaste uppdateringen om ny sopsug från Solna stad

Den 12 december 2022 skall Etapp 1A utanför Jungfrudansen 22 – 30 vara färdigställd. Då tas avstängningen bort och berörda parkeringar öppnas igen. Med start 19 december 2022 kommer etapp 1A, del2, framför Jungfrudansen 30 – 44 (rödmarkerad sträcka) att påbörjas och beräknas vara klar någon gång i februari.

Information från Styrelsen november 2022

Avgiftshöjning 2023

Föreningens ekonomi påverkas av ökade kostnader för el, värme, vatten och höjda låneräntor. Styrelsen har därför beslutat att höja avgiften 2023. Mer information kommer i separat brev som delas ut till samtliga lägenheter.

Information om pågående projekt på föreningens hemsida

Vi har lagt till en rubrik Pågående projekt på föreningens hemsida www.brfmoroten.se

Information från Styrelsen oktober 2022

Inventering av status på fönster och balkongdörrar under v43 och v44

Styrelsen har givit Åkerlunds Fastighetsservice AB i uppdrag att inventera status på samtliga fönster och balkongdörrar i föreningen. Inventeringen aviseras av Åkerlunds och kommer att ske vardagar under vecka 43 (24 – 28 okt) och vecka 44 (31 okt – 4 nov).

Information från Styrelsen september 2022

Vi har firat att våra fastigheter fyller 50 år

Lördag den 10 september, deltog nästan ett femtiotal i firandet av våra fastigheter som fyller 50 år. En mycket uppskattad tillställning med trevlig samvaro, bubbel och välsmakande förtäring. Ordförande i föreningen utbringade en skål och Gunlög framförde sin hyllningsdikt till Jungfrudansen,

Uppepå Jungfrudansens sköna höjder

där är vårt boende ibland de bästa

och det kan nog bekräftas av de flesta

och säg mig den som inte nöjd är

Idag vi ägnar oss åt glasets fröjder

ty det är bubbel där uti som vi vill testa

men glöm dock ej att tänka på din nästa

och strunta blankt i nerv och hemorröjder

Ta nu en titt på våra vyer vida

och umgås sen med grannen vid din sida

och kanske 50 gamla år försvinner

För alla och en var det gäller fest

och känn dig nu som verklig hedersgäst

och fina nästa 50, om du hinner

OBS!