Protokoll från årsstämma och golvpolering

Nu finns protokollet från årsstämman ute. Du hittar det här men även på våra nymålade bänkar i vardera entré. Förtydligande angående protokollet är att bilaga 1 är kallelsen till stämman, bilaga 2 är röstlängden och bilaga 3 är röstlängden inkl. fullmakter.

Golven i markplan och i trapphus kommer att poleras vecka 28 (6-10 juli). Det kommer inte att vara möjligt att gå ut vart man vill utan avspärrningar medför att man kan bli tvungen att att gå ut från andra sidan än den man normalt använder. Vi ber om överseende med detta.