Information från styrelsen maj 2023

Välkommen på föreningsstämma 2023

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på årsstämma, torsdag den 8 juni 2023, kl 18.00. Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Ytterligare avgiftshöjning efter sommaren

Eftersom föreningens räntekostnader fortsätter att öka kommer avgiften att behöva höjas efter sommaren. Mer information kommer i separat brev som delas ut till samtliga lägenheter.

Mer plats i cykelrummen

Cykelrummen är nu rensade och städade. Stort TACK till alla medlemmar för bra samarbete med märkning av cyklar. I cykelrummet vid Jungfrudansen 38 har mellandörren till barnvagnsrummet tagits bort. Vilket frigjort plats för 10 cyklar till.

Bidra till tryggheten och säkerheten i vårt område

Det är viktigt att vi grannar hjälps åt och bidrar till tryggheten och säkerheten i och runt våra fastigheter. Mer information med tips om vad du kan göra har delats ut till samtliga lägenheter och lagts upp i portalen SBC Hemma, https://hemma.sbc.se/kundportal/login.

Städning av gemensamma utrymmen

Under perioden 1 maj till 31 augusti sker städning av våra gemensamma utrymmen jämna veckor.

Byte av dammlister

Kontakta Åkerlunds Fastighetsservice, info@akerlundsfastighet.se, tfn 08-39 06 50 och be om en offert om du på egen bekostnad vill få hjälp med att byta så kallade ”dammlister” som sitter mellan fönsterrutorna.

Norrenergi – planerat avbrott den 23 maj

Norrenergi förbättrar fjärrvärmenätet och behöver därför stänga av värme och varmvatten på tisdag den 23 maj kl. 08.00 – 20.00. Under avstängningen kommer vi varken ha värme eller varmvatten. Vill du ha mer information om arbetet kan du kontakta arbetsledare på Norrenergi Hans Andersson eller Simon Swärd Borgman på telefon: 08 – 475 04 00.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 12 juni.