Information från styrelsen december 2023

Ingen avgiftshöjning 2024

Nu är budget för 2024 klar och styrelsen kan meddela att vi i nuläget inte ser något behov av ytterligare avgiftshöjningar för 2024.

Elavräkning för 2023

Varje lägenhet är utrustad med en fjärravläst elmätare. Under 2023 har en preliminär debitering av el med 30 kWh per kvm och år som betalas per månad skett. Elen har debiterats med 2,75 SEK (inklusive moms) per kWh. Den faktiska elförbrukningen lästes av sista oktober. Avläsningen visar om det förbrukats mer eller mindre el än det som debiterats preliminärt. Någon gång under första kvartalet 2024 kommer elförbrukning över 30 kWh per kvm och år debiteras och underförbrukning krediteras.

Istappar

Under perioden när snö och is börjar smälta finns risk att istappar uppstår under taken och räcken på balkongerna. Du som medlem har ansvar för att se till att dessa tas bort så att ingen riskerar att skadas om de ramlar ner.

Kontakta Fastighetsservice om du har kalla element

Kalla element kan behöva luftas. Kontakta Fastighetsservice om du har kalla element och/eller om du behöver du hjälp med att lufta elementen. Felanmälan kan göras dygnet runt på telefonsvarare: 08-83 93 24 eller via e-post: felanmalan@brfmoroten.se

Motionera Ballofixerna

För att undvika vattenskador är det viktigt att du som medlem vet hur du stänger av vattnet i din lägenhet. Vattenavstängningskranen ”Ballofixen”, sitter på olika ställen beroende på lägenhet. Vanligtvis finns de under diskbänken och i badrummet. För att Ballofixerna inte ska kalka igen behöver du motionera dem ett par gånger per år. Du gör det genom att vrida Ballofixen 90 grader så den stängs och sedan vrida tillbaka 90 grader för att öppna igen. Vrid fram och tillbaka ett par gånger tills det går smidigt.

Kom ihåg att släcka ljusen!

Under december månad orsakas upp till 40 procent av alla bostadsbränder av levande ljus. Ofta handlar det om tända ljus som glöms bort, kom därför ihåg att släcka alla levande ljus när du lämnar ett rum utan uppsikt.  Passa även på att kontrollera att alla brandvarnare fungerar och att batteriet inte är urladdat.

Medlemsträffar 2024

På medlemsträffen den 27 november var det ca 15 medlemmar som kom för trevlig samvaro och glögg. Under våren 2024 finns det möjlighet att träffa oss i styrelsen måndag den 29 januari, 26 februari, 25 mars och 29 april, kl. 19.00 – 20.00 i styrelserummet, Jungfrudansen 52. Medlemsträffen är ett tillfälle (utan agenda) för dig som medlem att träffa representanter från styrelsen och få svar på eventuella frågor eller framföra synpunkter. Om du behöver hjälp med att logga in på SBC Hemma, så hjälper vi dig gärna.

Nästa styrelsemöte är planerat till måndag 8 januari 2024.