Parkeringsavgifter och rutiner för boende parkering ändras i Solna

Som flera säkert redan har märkt så gäller nya avgifter för bla boendeparkering i Solna. Texten nedan är hämtad från Solna kommuns hemsida. Vi vill endast göra dig som medlem uppmärksam på var du kan hitta information i frågan.

Från och med den 1 oktober går Solna stad över till digital betalning för boendeparkering och besöksparkering. Det innebär att du behöver köpa dessa via en parkeringsapp eller via sms.
Nya avgifter gällande parkering

Från och med den 1 oktober gäller nya avgifter för boende- och besöksparkering.

Möjlighet finns också att köpa dygnsbiljett, långtidsbiljetter på 30 eller 90 dygn via vissa av Solna stads parkeringsautomater. På sikt kommer merparten av Solnas parkeringsautomater att vara digitala.