Norrenergi stänger av värme och varmvatten måndag den 15 april, kl 8 – 22

Styrelsen har nåtts av information om att Norrenergi behöver förbättra fjärrvärmenätet. Norrenergi behöver därför stänga av fjärrvärmeleverans av värme och varmvatten måndag den 15 april kl 08.00 – 22.00. Vilket gäller för Brf Morotens samtliga fastigheter, Jungfrudansen 38 – 58.

För mer information om arbetet, kontakta gärna Norrenergis arbetsledare Hans Andersson eller Michael Felczak på telefon 08 – 475 04 00.

Information från styrelsen mars 2024

Motioner till kommande föreningsstämma

Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023. Motioner lämnas i slutet kuvert i brevinkastet till Fastighetsexpeditionen, Jungfrudansen 42–44 nedre botten.

Föreningsstämma 2024

Preliminärt datum för årets föreningsstämma är onsdag den 29 maj alternativt tisdag den 4 juni (reservdatum).  Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1.

Solna stad bjuder in till dialogpromenad

Tisdag den 5 mars kl 16.00 – 17.30

Solna stad planerar för fyra bostadshus längs Jungfrudansen, mellan
byggnaderna inom fastigheterna Rödbetan 1 och 2.
Som en del i arbetet vill Solna stad veta hur du använder området idag, vad du
gillar med det och om något saknas. Kom på dialogpromenad och
berätta om ditt område!

Information från styrelsen januari 2024

Föreningsstämma 2024

Boka redan nu preliminärt datum för årets föreningsstämma onsdag den 29 maj alternativt tisdag den 4 juni (reservdatum).  Stämman kommer hållas fysiskt i Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1. Det kommer inte vara möjligt att delta digitalt. Årsredovisning med kallelse delas ut till samtliga lägenheter senast två veckor innan stämman.

Motioner till kommande föreningsstämma

Du som vill lämna motion/er till stämman behöver göra det senast 31 mars 2023.

VARNING för bedragare!

Styrelsen har fått kännedom om att medlemmar har fått besök av Verisure, säljare av hemlarm, som utger sig komma på uppdrag av styrelsen för att se över larm i lägenheten. Detta är rent bedrägeri!

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar på att vi inte har givit Verisure eller något annat larmföretag i uppdrag att göra hembesök.

Information från styrelsen december 2023

Ingen avgiftshöjning 2024

Nu är budget för 2024 klar och styrelsen kan meddela att vi i nuläget inte ser något behov av ytterligare avgiftshöjningar för 2024.

Elavräkning för 2023

Varje lägenhet är utrustad med en fjärravläst elmätare. Under 2023 har en preliminär debitering av el med 30 kWh per kvm och år som betalas per månad skett.

Information från styrelsen november 2023

Avstängda parkeringar på Jungfrudansen vecka 46 (13 – 19 november)

Under vecka 46 påbörjas arbetet med att fräsa och asfaltera samtliga arbetsområden på Jungfrudansen. Arbetet påbörjades redan vecka 45 på Storgatan. I och med arbetet på Jungfrudansen kommer samtliga parkeringar i området att stängas av under vecka 46 när arbetet pågår.