Information från Styrelsen augusti 2022

Vi firar att våra fastigheter fyller 50 år

Lördag den 10 september, kl 16 -17 firar vi att våra fastigheter fyller 50 år. Inbjudan har delats ut till samtliga lägenheter och finns på vår hemsida www.brfmoroten.se. Anmälan med antal vuxna och barn görs till styrelse@brfmoroten.se senast söndag 4 september. Behöver du lämna återbud så meddela oss gärna på samma adress som ovan.

Anslutning till ny sopsug 2023

Föreningen har tecknat avtal med Solna stad om anslutning till ny sopsug som planeras tas i drift under 2023. Nu pågår markmätningar därav röda streck på asfalten mellan och framför våra hus.

Högre energipriser

Du som har golvvärme och/eller handdukstork, tänk på att dessa drar mycket energi vilket kommer att visa sig på fakturan. Du hittar information om hur du själv kan justera temperaturen på vår hemsida, www.brfmoroten.se/att-bo-har/.

Ombyggnad av lekplatsen

Solna stad har påbörjat ett arbete med att bygga om lekplatsen som ligger bakom hus 1 (Jd 52 – 58). Arbetet beräknas bli klart under hösten. Under ombyggnadsarbetet kommer det att passera fordon och byggtrafik, till och från lekplatsen, mellan Jungfrudansen 50 och 52. För mer information se Solna stads hemsida www.solna.se/uppleva–gora/for-barn-och-unga/lekplatser-i-solna.

Var med och påverka vår gemensamma utemiljö

Christina Hinzer och Anders Gagné har tagit initiativ till att förbättra vår utemiljö. Information om Garden 2023, del 1 och 2 har delats ut till samtliga lägenheter. Del 1 handlar om att försköna våra trädgårdar och del 2 handlar om att svara på några frågor för att kunna ta ställning till om vi ska satsa på nya utemöbler. Anmälan om intresse och svar på frågorna skickas till christina.hinzer@brfmoroten.se eller anders.gagne@brfmoroten.se.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är inplanerat till måndag 5 september.