Ökade kostnader för elförbrukningen

Det är många av oss som har reagerat på de höjda kostnaderna för elförbrukningen. Vissa medlemmar har fått kraftigt höjda förbrukningssiffror. Styrelsen utreder frågan tillsammans med Techem som levererarden teknik som används för avläsning av respektive medlems el-förbrukning. Det finns flera anledningar till att energiförbruningen ökar.
Golvvärme och handdukstorkar som installerats i samband med stamrenoveringen går på el och har man dessa påslagna dygnet runt så medför det drastistkt ökade kostnader. Du kan själv styra det genom att ställa in golvvärmen på en ”händelsestyrd” reglering. Det medför att golvvärmen endast är påslagen under vissa tider på dygnet. Vilka tider du vill ha den på kan du själv ställa in.

Det vi inte kan styra över är att elkostnaden har ökat med 7% sedan föregående år.